Последно посещение: Пет Юни 14, 2024 2:26 am Дата и час: Пет Юни 14, 2024 2:26 am
 [ 1 мнение ] 
ОТВОРЕНО ПИСМО ДЕКЛАРАЦИЯ 
Автор Съобщение

Регистриран на: Пет Авг 13, 2010 9:21 pm
Мнения: 4
(View: Всички /В темата)

Мнение ОТВОРЕНО ПИСМО ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТВОРЕНО ПИСМО ДЕКЛАРАЦИЯ

До българските медии,държавни институции и до Европейския
Съюз в Брюксел да се запознаят в какви ръце отиват парите им.


ОТ ГРУПА БУДНИ И НЕМАНИПУЛИРАНИ ГРАЖДАНИ НА гр.СЛИВЕН кв. РЕЧИЦА С ПРИЗИВ ЗА СПИРАНЕ БЕЗДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТОТО На „ГЕРБ”- от ограбването на парите от хазната от кмета Лечков и обкражените фирми край него „РУЖА" ООД ,,”СТРОЙИНВЕСТ" и ГД „СТРОЙИНВЕСТ-СЛИВЕН" „ГРАДИ" ЕООД, ГД „СПОРТ ПАЛАС" , „ЛУКСКОМ" и „ТОПСТРОЙ ДЕКОР", „Промишлено газоснабдяване" ООД и „ЛТБ-БЪЛГАРИЯ",

ДО Г-Н ЖОЗЕ МАНУЕЛ ДУРАУ БАРОЗУ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДО Г-Н ОЛИ РЕН
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ПЕТИЦИИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА СРЕДИТЕ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТИТЕ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
ДО НИКОЛА ИЛЕТ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА - ОЛАФ
ДО НЕЗАВИСИМИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИИ
ДО Г-Н ДЖЕЙМС УОРЛИК ПОСЛАНИК НА САЩ ЗА БЪЛГАРИЯ
ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СИГНАЛ
Относно: Организирана престъпна група за източване на средства от европейски, общински и национални програми.
От: Радостин Русев - Управител на „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД и ДЗЗД „ХИДРОСИСТЕМИ"
Уважаеми Дами и Господа,

Моля, Ви за спешна проверка на изложеното по-долу:
През месец февруари започнаха опитите да бъдат присвоени дружествата ми „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД и ДЗЗД „ХИДРОСИСТЕМИ" от организирана престъпна група /ОПГ/ начело с Кмета на гр. Сливен Йордан Лечков /, който към момента е следствен със седем обвинения/ със съучастник Недка Енергиева - заместник кмет по финанси и бюджет на Община Сливен /също с повдигнато обвинение/ и други съучастници -управители на поставени фирми.
Покровители на престъпните действия са Десислава Танева -депутат от ГЕРБ и Цветан Цветанов - Вицепремиер и Министър на Вътрешните Работи и Бойко Борисов -Премиер на Република България.
Схемата, по която се прави присвояването е изпълнявана многократно и един от случаите е присвояването на капиталите на фирма „Промишлено газоснабдяване" ООД на убитите в периода от две седмици Александър Тасев /бизнесмен/ и Янко Янков кмет на гр. Елин Пелин. Придобитите дялове от покойниците са на името на Коста и Евгений Петкови / поставени лица на Йордан Лечков/. Евгений Петков е и управител на дискотека Империя - собственост на Лечков. Същите са поставени лица и в други фирми / ГД „СТРОЙИНВЕСТ", ГД „СТРОЙИНВЕСТ-СЛИВЕН", „ЛУКСКОМ" ЕООД, „ТОПСТРОЙ ДЕКОР" ООД, „МЕТАН-ПЪТСТРОЙ", „ЛТБ-БЪЛГАРИЯ", „ММ-9", ОФК-Сливен и др. /с реален собственик Йордан Лечков, които прибират 90% от сумите по поръчките възлагани от Община Сливен.
По тази схема се осъществяват облагодетелстване и кражби на средства от Европейския съюз и националния бюджет за над 50 милиона лева, като голяма част от сумите се отклоняват директно по банков път и това ги прави лесно проследими / при наличие на воля от проверяващите - каквато до мента липсва/. Основанието за отклоняване е с цел „Реклама" в дружество Спорт Палас, което всъщност представлява Хотелски комплекс изграден върху общинска собственост, концесията /концесия на парк Юнак и стадион Хаджи Димитър/ за която е дадена на Диана Лечкова /сестра на Йордан Лечков/. Концесията е предоставена в пряк конфликт на интереси от Лечков като Кмет на Община Сливен на сестра си Диана Лечкова - пряк роднина.. Огромният новопостроен хотелски комплекс е изграден със средства дошли по банков път /тоест откраднати/ от липсващите плащания за извършените строителни дейности на „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД, ДЗЗД „ХИДРОСИСТЕМИ" и други фирми /на които Община Сливен е възложила строителство с договори, което не е разплатено повече от две години/ или придобити от неясни кешови разплащания тъй като комплекса е на стойност около 40 милиона лева .
Схемата за кражбата на моите фирми е следната: „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД е съдружник в ГД „СТРОЙИНВЕСТ" и ГД „СТРОЙИНВЕСТ-СЛИВЕН" и е основен изпълнител по рамков договор по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ на капиталовите програми на Община Сливен.
По сключеният договор се превежда 40% аванс към реалния изпълнител на дейностите „ БУЛ ГЕЙТ" ЕООД, който работи със собствени средства до завършването им. Остатъкът от 60% от отделените средства за договора се превеждат към гражданското дружество ГД „СТРОЙИНВЕСТ" или ГД „СТРОЙИНВЕСТ-СЛИВЕН" и от там средствата се отклоняват към ГД „СПОРТ ПАЛАС" /хотела на Диана Лечкова/ за реклама, като понякога се ползват и фиктивни сделки чрез „ЛУКСКОМ" и „ТОПСТРОЙ ДЕКОР", „Промишлено газоснабдяване" ООД и „ЛТБ-БЪЛГАРИЯ", като средствата се превъртат и пак влизат по банков път за услуга „РЕКЛАМА" в новостроящия се хотелски комплекс СПОРТ ПАЛАС. По този начин се краде и данък добавена стойност /ДДС/.
Всички тези средства по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ са Целеви средства и са предвидени единствено за предмета на поръчката по ЗОП, тоест строителство и саниране на обществени сгради, благоустрояване и воден цикъл на град Сливен и отклоняването на такива средства с цел друга от предвидената в поръчката /примерът с РЕКЛАМАТА/ е незаконно съгласно ЗЗД.
Не се изпълняват клаузите по сключените договори и не се заплаща на реалният изпълнител на конкретните дейности, а именно на „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД.
Най-големият фрапиращ случай е с проекта по ИСПА и Оперативна програма околна среда 2007-2013 /ОПОС/, който е опит за пряката кражба на „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД.
Тази схема за присвояване стартира, след като дружеството като част от ДЗЗД „ХИДРОСИСТЕМИ" /съдружници Хохтив Канстръкшън АГ /Германия/ и БУЛ ГЕЙТ ЕООД България/ спечели търг финансиран по програма ИСПА и Оперативна програма околна среда 2007-2013 /ОПОС/ за реконструкция и изграждане на ВИК мрежа в гр. Сливен с приблизителна стойност 44 милиона лева.
Средствата за участие и банкови гаранции в размер на над 7,6 милиона лева са осигурени от съдружника „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД, чрез залог на цяло търговско предприятие пред Обединена Българска Банка АД .
Кмета на гр. Сливен г-н Йордан Лечков на работна среща /която съгласно ФИДИК червената книга се протоколира със записващо устройство/ се опита да наложи включването на фирмите „РУЖА" ООД и „Гради" ЕООД в пряко съдружие и изпълнение на гореспоменатия обект, което съгласно търговата процедура е недопустимо, тъй като тези дружества не са участвали в поръчката по ЗОП като подизпълнители на ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ и като съдружници в нея. Ние сме подписали декларация, че няма да използваме подизпълнители при изпълняване на поръчката и също така няма да приемаме или освобождаваме съдружници по време на изпълнението й.
С тези си действия Кмета Лечков имаше за цел да овладее, чрез поставените си фирми „РУЖА" ООД / която дори няма необходимата професионална квалификация съгласно Камарата на строителя на България / и „Гради" ЕООД / прокурист и съуправител на Гради ЕООД е съпругът на зам. кмет Недка Енергиева/ финансовия ресурс на европейския проект по ИСПА и ОПОС, след което по схемата на ГД „СТРОЙИНВЕСТ да лиши „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД и от тези средства, както вече е сторил
с дължимите суми и по извършеното строителство по рамковото споразумение с Община Сливен.
При наличие на съгласие от наша страна за включване на гореспоменатите фирми щеше да бъде постигнато следното: След неплащане по всички общински поръчки и по всички европейски такива /ИСПА и ОПОС/ „БУЛ ГЕЙТ" ЕООД, който има залог на цялото предприятие изпада в ликвидност /фалит/ и се придобива чрез цесия или покупка на залог от съдружниците „РУЖА" ООД и „Гради" ЕООД. По този начин се придобива целият ресурс по проект ИСПА и ОПОС и всички задължения на Община Сливен съответно на ГД „СТРОЙИНВЕСТ" и ГД „СТРОЙИНВЕСТ-СЛИВЕН" стават собственост на „РУЖА" ООД и „ГРАДИ" ЕООД, тоест на Йордан Лечков, който тогава може фиктивно да си разплати и узакони вече извършените кражби и прикрие финансовите потоци към СПОРТ ПАЛАС.
На срещата състояла се февруари месец и записана съгласно ФИДИК /разполагаме със записа на срещата/ ни бе отправено последно предупреждение за включване на фирмите „РУЖА" ООД и „ГРАДИ" ЕООД, което категорично НЕ приехме и бяхме заплашени с поръчкови ревизии през Националната агенция за приходите /НАП/, /които в момента са факт/, поръчкови полицейски проверки/ които също са факт/, поръчкови прокурорски дела /също факт/, съдебна разправа и заплахи за физическа саморазправа и прекратяване на абсолютно всички вече сключени договори с цел довеждане до фалит на всичките ми дружества.
От самото начало на проекта Община Сливен в качеството си на Възложител -нарушава договора като не предоставя всички строителни разрешения - нарушена е клауза 2.1 от офертата / неизменна част от договора/, съгласно която Възложителят трябва да предостави достъп до строителната площадка от датата на подписване на договора. С не издаването на разрешенията за строителство Община Сливен тотално обезсмисля линейният график, който е приет и одобрен и съгласно който трябва да протича строителството.
Друго нарушение на Община Сливен е умишленото не изплащане на аванс за обособена позиция 2 по ОПОС - подклауза 14.7 от ФИДИК, за която сме превели банкова гаранция за авансово плащане в размер на 1 521 701.66 лева. Сумата е преведена на Община Сливен от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ на основание нашият договор, но умишлено не ни е предоставена, с което е нарушен договора ни и е извършено престъпление по служба по чл.282 от Наказателен Кодекс /НК/, за което сме подали жалба в прокуратурата.
Друго грубо нарушение умишленото не изплащане на акт за междинно плащане за обособена позиция 1 по ИСПА на стойност 516 264.22 евро - подклауза 14.8 съгласно ФИДИК, нарушаване на сроковете залегнали в договора ни и продължаващо престъпление по служба по чл.282 от НК.
Община Сливен допуска незаконен достъп на други фирми до строителната площадка, предварително в нарушение на клауза 4.22 Ь от ФИДИК /както и на подклаузи 4.20, 4.18, 4.8 а/ също така е наршение и нарушение на закона за устройство на територията и договора ни. За достъпа на площадката на други лица - Изпълнителят ДЗЗД «ХИДРОСИСТЕМИ» трябва да бъде уведомен от Възложителя предварително. Община Сливен има и редица други нарушения по изпълнение на проекта. Едно от смайващите нарушения е едностранното прекратяване през месец април двата договора за обособени позиции по ИСПА и по ОПОС на основание НЕСЪЩЕСТВУВАЩА КЛАУЗА - 15.6 от договора. Съгласно ФИДИК от 1999 г. на основание на който е сключен настоящият договор такава клауза /15.6/ не съществува. Съгласно договора ни прекратяване може да се извърши единствено от арбитражен съд. С това умишлено, неоснователно и едностранно прекратяване реално е нанесена вреда в огромни размери на Дружеството и неудобство и финансови вреди на гражданите на гр. Сливен. Особено голяма вреда понася бизнеса на град Сливен поради факта, че е спряно неоснователно строителство и достъпа до магазини, бизнес учреждения, болници, държавни институции е ограничен, а на някои места и невъзможен.
Обжалваме неправомерното, едностранно прекратяване на договора пред върховния административен съд /ВАС/ и в случая би следвало да не се предприемат действия до произнасяне становището на съда. Община Сливен и в частност Кмета Йордан Лечков, обаче продължават с незаконните си действия, като принудиха страните да издадат акт 10 в разрив с всякакви закони и норми, при подписването на който не бяхме допуснати като страна, а на наше място беше назначено служебно лице пряко свързано със звеното за управление на проекта от страна на Възложителя - инж. Галя Георгиева -ръководител на звеното.
Изключително грубо нарушение и самоволие е факта, че Община Сливен поиска да вземе гаранциите за изпълнение на проекта въпреки, че общината едностранно е прекратила договора и въпреки, че надзора е дал становището си че едно такова действие е неоснователно. И още повече Община Сливен и Йордан Лечков претендират за гаранции за изпълнение при условие, че те дори не са превели аванс за обособена позиция 2 съгласно договорните условия и допълнително нанасят финансови загуби по лихви и главница на предявената гаранция и евентуално нейно изплащане. Предявили сме ИСКОВЕ в особено големи размери, които допълнително ще натоварят бюджета на Република България.
Въпреки становището на Надзора на проекта Консорциум „Ептиса Сервисиос де Инженерна & Контролс ООД" за неправомерното прекратяване на строителството и за множеството нередности от страна на Възложителя -Община Сливен, умишлено не се предприемат мерки с цел да бъде присвоен целият проект.
Всичко това се осъществява под прякото ръководство на Йордан Лечков и зам. кмета по финанси Недка Енергиева с покровителството и действията на зам. министъра на МОСВ Ирина Василева и координатора на проекта ИСПА от страна на МОСВ -Валентина Кирова, които всячески бламират строителството на обекта с цел той да бъде включен в трето рамково споразумение за 177 милиона лева, което към момента Е ФАКТ ВЪПРЕКИ становището на Комисията за защита на конкуренцията, че провелата се обществена поръчка е НИЩОЖНА. За „ПОБЕДИТЕЛИ" са обявени познатите фирми „ГРАДИ" ЕООД, „БИЛДИНГ" , „МОНОЛИТ-БИНДЕР" и подизпълнител „РУЖА" ООД.
За действията по опита за присвояване на Дружествата и отправените заплахи сме сигнализирали абсолютно всички инстанции и органи в България, като сме уведомили и Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и Премиера на Република България Бойко Борисов и всички медии.
Останахме потресени от реакцията на Цветан Цветанов, който вместо да защити правовия ред в България и законността застана зад умишлените и престъпни действия на Кмета Йордан Лечков, разпъвайки над него, както полицейски така и политически чадър. Чрез изявите си пред медии той урони авторитета ми и доброто име на дружествата ми. С тези си изказвания Цветанов упражнява натиск върху разследващите органи - полиция, прокуратура и съд и в пряко престъпление по служба дава заключения за извършени проверки срещу организирана престъпна група на Йордан Лечков. Това е един вид индулгенция за извършени престъпления, която той не е в правото си да издава.
МНОГО са случаите, в които са допуснати изключително тежки престъпления и само някои от тях са следните:
Фрапиращ случай е договорът за „Саниране и благоустрояване на Дом за стари хора гр. Сливен", за който предвидените средства са европейски по програма „Оперативна програма околна среда 2007-2013" предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ на Община Сливен в размер на 1 125 000 лева, които са преведени /откраднати/ от някоя от фирмите приближени на Кмета Йордан Лечков. Старческият дом е въведен в експлоатация с всички необходими документи съпътстващи строителството и е минал мониторинг от финансови инспектори по количествено стойностна сметка и осреднени строителни норми. „БУЛ ГЕИТ" ЕООД е издал съгласно приетото строителство фактура , която все още не е заплатена. На лице е явно отклоняване на европейски средства, за което сме подали жалба в Окръжна прокуратура Сливен и получихме отказ от правосъдие. Бяхме препратени да си търсим средствата /ЕВРОПЕЙСКИ/ по гражданско-процесуален път.
Друг особено фрапиращ са и обектите Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кварталите кв. Република, кв. Кольо Фичето и Сливенски минерални бани, кв. Сини камъни , в които живеят над 35 хиляди граждани на гр. Сливен, които вече две години пият вода от водопроводи реално собственост на „БУЛ ГЕИТ" ЕООД, тъй като тези обекти не са предадени съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и не са заплатени на Строителя. В случая е нарушен закона за бюджета на Република България, в частта му на делегирани средства на държавата /тоест целеви/ предоставени на Община Сливен за изграждането на водопроводните мрежи на конкретните квартали с изключение на кв. Сини камъни където средствата са също целеви от инвестиционен кредит одобрен от Общински Съвет Сливен. Средствата по тези проекти са преведени от държавата на Община Сливен, която обаче ги е превела на фирми приближени на Кмета Йордан Лечков за други дейности все още не се е разплатила със Изпълнителя на строителството. В този случай е налице прехвърляне на средства без решение на Общинския съвети в пряко нарушение на закона за бюджета на България.
Ние като строители сме в правото си да поискаме спиране на незаконната експлоатацията на обектите съгласно ЗУТ до предаването им в предвидения в закона ред, но не сме го направили с цел да не страдат гражданите на гр. Сливен. Сигнализирали сме за всички нарушения Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ и Регионална дирекция за строителен контрол /РДНСК/ и Окръжна прокуратура гр. Сливен, Министерски съвет, Главния прокурор на Република България, Народно събрания на Република България и всички други държавни органи от където до сега нямаме никакъв отговор.
Друг фрапиращ случай е факта, че са усвоени средства в размер на над 3 500 000 /три милиона и половина/ евро по програма за техническа помощ към проектите финансирани по ИСПА за съгласуване между европейското и българското законодателство на територията на България от така наречените консорциуми „АКВА", които се създават по окръзи с цел усвояват конкретно тези средства, като фирмите „АКВА" са регистрирани на чужд гражданин от европейска държава , но се управляват от свързващото между всички проекти звено архитект проектант Трайчо Николов, който е и проектант на техническите проекти по водните цикли на самите градове и е авторски надзор по същите в наличието на пряк конфликт на интереси. Само за Община Сливен са усвоили 520 хиляди евро без решение на Общински Съвет и без проведена процедура директно от бюджета на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.
Предполага се, че в това имат участие високопоставени правителствени служители, като Нона Караджова Министър на МОСВ, зам. министър Ирина Василева и координатора на проекта инж. Валентина Кирова. Извършена е и проверка по случая от органите на Държавна агенция за национална сигурност /ДАНС/ и главна дирекция на криминална полиция към Министерството на вътрешните работи, които са потулени и по тях не се работи, нито се вкарват във фаза съдебно производство. Има и много други обекти, които са завършени, въведени в експлоатация, но не са разплатени на Строителя, а средствата са отклонени от ОПГ.
От работодател осигуряващ препитание на изключително много работници в региона и данъкоплатец №1 с реално внесени данъци от печалба и косвени други данъци над 1 милион и 600 хиляди за три години, сме докарани до състояние на фирма длъжник на ръба на фалита и това е поради факта, че отказахме да станем част от ОПГ /за източване на европейски средства и средства на Република България/ на Йордан Лечков доведе до реализиране на горе упоменатите заплахи, като освен че реализира и продължава с кражбите на европейски средства, като ЗАКРИЛНИЦИ на ОПГ се включи Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов с реални действия -интервюта и лична ангажираност и Премиера на Република България Бойко Борисов с реално бездействие до момента, както и депутата от групата на ГЕРБ - Десислава Танева с политически чадър и натиск върху общински съветници, държавни и общински служители. Танева участва в прикриването на престъпленията на ОПГ на Йордан Лечков и възпрепятства абсолютно всички покани и молби за срещи отправени от мен и група общински съветници към Министър председателя, Вицепремиера, Министъра на околната среда и водите и Министъра по евро фондовете. Тя е задължила общинските съветници от групата на ГЕРБ да подпишат декларация в подкрепа на действията на групата на Лечков против тяхната воля.
Десислава Танева е и лобист номер 1 в българския парламент с опитите си за прокарване на изцяло лобистки закони, като узаконяване производството и разпространението на генно модифицирани организми на територията на страната, прякото отдаване на пустеещи и необработваеми земеделски земи с неустановен произход на арендаторите и последният и опит за поправка на закона за ползването на земеделски земи, която да задължи собственика на земята да я продаде първо на арендатора или ползвателя на земеделската земя /т.нар. закон за крепостничество/.
Всички гореспоменати лица осигуряват политически, законов и медиен чадър над Кмета Йордан Лечков и цялата организирана престъпна група за сметка на гражданите на град Сливен, които изразиха своето недоволство и несъгласие с политиката и кражбите на кмета Лечков и Десислава Танева, като за четири дни се събраха 23 907 подписа, които бяха предадени и входирани официално в Министерски съвет, в Министерство на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и до Главния прокурор на Република България, в едно с подписка и на двадесет общински съветници от Сливен включващи всички парламентарни групи.
Взели сме активно участие в оповестяването на престъпните намерения на горе упоменатата престъпна група и останахме безкрайно потресени от факта, че тя се закриля от такова високопоставено ниво.
Става въпрос за потъпкване на всички норми залегнали в Конституцията на Република България и всички Европейски директиви отнасящи се до разходване на европейски средства и фискалната политика на правителството на Република България.
Само в бюджета на Община Сливен при обявени 3 милиона лева дефицит са прикрити задължения в размер на над 60 милиона лева /дефицит/ към бюджет 2009, което води до огромен скрит дефицит в национален план ако това е практика и в другите общини на територията на България. Сумата става огромна.
Чадърът над действията на Кмета на Йордан Лечков, се изразява и в извършването на поръчкови ревизии върху разходването на средства на Община Сливен от страна на поръчкови екипи, на Сметна палата и Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/, чиито констатации са положителни, въпреки всеизвестните факти и самопризнания в медийното пространство за извършени нередности от страна на Лечков. Отправихме сигнали и поискахме ревизия за което получихме отказ от АДФИ. Същото е положението и със сигналите отправени към ДАНС, МВР и Прокуратура, което цели протакане, непроизнасяне в срок с цел бламиране и прикриване на престъпленията на ОПГ.
ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКИ ТЕЗИ НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ОГРОМНАТА ПО СВОЯ МАЩАБ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА СТИГАЩА ДО НАЙ-ГОЛЯМО НИВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАНАСЯЩА ОГРОМНИ ФИНАНСОВИ ВРЕДИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ ВИ МОЛИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОЗРАЧНО И БЪРЗО РАЗСЛЕДВАНЕ С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ
ЗЛОУПОТРЕБИ И ЕВЕНТУАЛНО ФИЗИЧЕСКИ САМОРАЗПРАВИ / УБИЙСТВА/ С ЦЕЛ ПРИКРИВАНЕ НА СЛЕДИТЕ ВОДЕЩИ КЪМ РАЗКРИВАНЕТО Й.
ПОСТАВЕНИ СМЕ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ИЗВЪРШАТ КАЧЕСТВЕНИ ПРОВЕРКИ ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ В ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ГРУПА УЧАСТВАТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЛУЖИТЕЛИ И ПОЛИТИЦИ С ИМУНИТЕТ.
ГОТОВИ СМЕ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПОТВЪРЖДАВАЩИ ПРАВОТАТА НА ИЗЛОЖЕНОТО В СИГНАЛА И ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ В ЕВЕНТУАЛНО БЪДЕЩО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ НЕ ВЪЗНАМЕРЯВАМ ДА ПАДАМ ОТ ВИСОКО, ДА СТАВАМ ЖЕРТВА НА СЛУЧАЙНИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И БИТОВИ ИНЦИДЕНТИ, НИТО ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С КАКВАТО И ДА Е ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ. НЕ ПРИТЕЖАВАМ И НЕ СЪХРАНЯВАМ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА „МЕДИКАМЕНТИ" И ОРЪЖИЯ.
НАМИРАМ СЕ В ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ, КАКТО ПСИХИЧЕСКИ ТАКА И ФИЗИЧЕСКИ. НЕ СТРАДАМ ОТ КАКВИТО И ДА Е БИЛО ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТОЕСТ ОТКАЗВАМ ДА УМРА И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА СЕ БОРЯ ЗА ЗАКОННОСТ И РАЗЧИТАМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТЪЙ КАТО В БЪЛГАРИЯ НА ТОЗИ ЕТАП ТАКОВА НЕ СЪЩЕСТУВА.
РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА БЪРЗА НАМЕСА И С БОЖИЯТА ПОМОЩ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗАПЛЕТЕНИЯТ КАЗУС СРАМЯЩ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН.
ПРИЛОЖЕНИЯ/копия/:
1. Становище на Инженера
2. Становище на Инженера
3. Банкови гаранции
4. Жалба до Върховен Административен съд
5. Отказ от правосъдие от Окръжна прокуратура Сливен
6. Отказ на Община Сливен да свика приемателни комисии за обекти
7. Отказ на Община Сливен да свика приемателни комисии за обекти
8. Искане за свикване на приемателни комисии за обекти
9. Искане за свикване на приемателни комисии за обекти
10. Уведомление до ВИК Сливен за евентуално намиране на алтернативни източници за водоснабдяване
11. Жалба срещу Йордан Лечков и Недка Енергиева
12. Жалба срещу резолюция отказ от правосъдие
13. Сигнал за незаконното експлоатиране на строежи
14. Сигнал за незаконното експлоатиране на строежи
15. Жалба срещу Йордан Лечков и Недка Енергиева и Евгений Петков управител на ГД „СТРОЙИНВЕСТ"
16. Сигнал срещу Евгений Петков управител на ГД „СТРОЙИНВЕСТ"
17. Констативен протокол от ДНСК за липса на нарушения на обект
18. Писмо от ОББ АД в което ни уведомяват за искане на Община Сливен за изземване на гаранциите ни.
19. Писмо отказа за съдействие от АДФИ - 2 бр.
20. Определение на административен съд -отказ от правосъдие
21. Писмо от Министър по европейските фондове - Томислав Дончев и наше писмо
22. Искане за среща с Министъра на МОСВ
23. Нотариална покана за прекратяване по несъществуваща клауза от Община Сливен
24. Нотариално заверен отговор
25. Жалба сигнал срещу Йордан Лечков и Недка Енергиева и звеното за управление на проекта срещу незаконно прекратяване на договори
26. Сигнал срещу незаконна обществена поръчка
27. Решение на Комисията за защита на конкуренцията
28. Договор за обособена позиция 1
29. Договор за обособена позиция 2
30. Актуално състояние на БУЛ ГЕЙТ ЕООД
31. Актуално състояние на ДЗЗД „ХИДРОСИСТЕМИ"
32. Корупционна схема на организирана престъпна група за източване на средства от европейски, общински и национални програми.
33. Искане от Общински съветници за съдействие и разкриване на корупционни практики.
34. Искане от Общински съветници и предоставяне на подписка
За контакти:
Радостин Русев - Управител


България , 8800 гр. Сливен
Площад Хаджи Димитър - Бизнес център етаж 2
тел./факс: 0035944625790
00359887878757
[url=mailto:bulgate@abv.bg]bulgate@abv.bg[/url]


Пет Авг 13, 2010 9:36 pm Профил
 [ 1 мнение ] 


Кой е на линия

Регистрирани потребители: CommonCrawl [Bot]


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  
Powered by phpBB , Almsamim WYSIWYG © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Превод: Ioan Arnaudov